Modulárne prefabrikované systémy

Budovanie vystužených horninových konštrukcií a násypov s drôtokamenným lícom (MSE konštrukcie)