Referencie

Prehľad odberateľov S+M, s.r.o. a stavieb, na ktoré sa realizovali dodávky geomateriálov

ROK 2022

OdberateľStavba
Združenie METROSTAV HOCHTIEF SKR2 Kriváň – Lovinobaňa : Mýtna – Tomášovce
Doprastav, a.s.R2 Kriváň – Mýtna
Chorvátsky Grob – Čierna Voda
Rekonštrukcia Slaneckej cesty
METROSTAV DS a.s.I/66 Dobrá Niva – Breziny
I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove
STRABAG s.r.o.Centrálny sklad Billa Sereď
Strategický park Nitra
Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy, Bratislava
stavebné úpravy ul. B.Němcovej, Lučenec, od ul. Športová po ul. Lúčna
Cesty Košice, a.s. MK Gelnická – MŠ Košice – Pereš
VÁHOSTAV – SK a.s.D1  Hubová – Ivachnová
COLAS Slovakia, a.s.opravy cesty II.trieda okres Nitra
MBM – GROUP, a.s.Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC
EUROVIA SK, a.s.R2 Šaca – Košické Oľšany

ROK 2021

OdberateľStavba
Združenie METROSTAV HOCHTIEF SK
Doprastav, a.s.D1 Prešov západ – Prešov juh
Oprava vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava
STRABAG s.r.o.Príprava cestnej infraštruktúry Strategický park Nitra
Bezpečná a ekologická doprava – CYKLOTRASY – Lučenec
Cesta I/75 Lučenec Ľadovo – križovatka I/16
VIAKORP, s.r.o.Veľkoplošné opravy R1
Cesty Košice, a.s. Obnova asfaltového krytu komunikácie v Košiciach 
VÁHOSTAV – SK a.s.D1 Hubová – Ivachnová
R4 Prešov
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
MBM – GROUP, a.s.Veľkoplošné opravy cies I.triedy v správe SSC
EUROVIA SK, a.s.Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Swietelsky – Slovakia spol. s r.o.Malacky – rekonštrukcia komunikácie
Protron, s.r.o.Most Čadca, v rámci projektu D3 Bukov – Svrčinovec

ROK 2019

OdberateľStavba
Združenie METROSTAV HOCHTIEF SKR2 Kriváň – Lovinobaňa : Mýtna – Tomášovce
Doprastav, a.s.Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Bernolákovo – areálová komunikácia
D1 Prešov západ – Prešov juh
Oprava vozovky v správe SSUD Trnava
Cyklodoprava Veľký Krtíš
.D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
BELEVIS ConstructionDrieňová alej Nitra – Kynek
STRABAG s.r.o.Strategický park Nitra
Dobudovanie kanalizácie, Heľpa 
Lučenec SAD
Úprava toku Neresnica, Zvolen
Cesty Nitra, a.s. Areál ZSE Nitra
Oprava R1 Trnava
RSCU Nitra
VÁHOSTAV – SK a.s.Združenie Čebraď D1 Hubová Ivachnová
COLAS Slovakia, a.s.RHS Košice + Gemer stavby
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.D1 Prešov západ – Prešov juh
Logisticko-priemyselný park Nová Polhora
Swietelsky – Slovakia spol.s r.o.LC Vrstevnicová, novostavba Kulháň
MBM – GROUP, a.s.
PROTRON s.r.o.D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
EUROVIA SK, a.s.D1 Prešov západ – Prešov juh
Stavebná činnosť Jágerský s.r.o.D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka

ROK 2018

OdberateľStavba
Doprastav, a.s. D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
D1 Prešov západ – Prešov juh
I/63 Šamorín – oprava
Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Križovatka Blatné , Senec
Združenie Čebraď D1 Ivachnová – Hubová
Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
VÁHOSTAV – SK a.s.Komárno
STRABAG s.r.o.Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Prístupová cesta VJD – Rakytovce
D3 Svrčinovec – Skalité
D3 Čadca, Bukov – – Svrčinovec
Rekonštrukcia MK v Lučenci
Rekonštrukcia priepustov mostov Piešť I., Piešť II., Detva
Cesty Nitra, a.s.Žiar nad Hronom
Dunajská Lužná
Bratislava Národný futbalový štadión
Opravy R1 SSÚR Galanta
Ponitrianska magistrála
Lúčna stráň, Štitáre
Strategický park Jguár Land Rover Nitra
EUROVIA SK, a.s.D1 Prešov západ – Prešov juh
Stavebná činnosť Jágerský s.r.o.D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Swietelsky – Slovakia spol.s r.o.I/51 Holíč – Trnovec
OS Pezinok
MBM-GROUP, a.s.Rekonštrukcia a modernizácia mosta Lokca
PROTRON s.r.o.D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

ROK 2017

OdberateľStavba
Doprastav, a.s. D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
Križovatka Blatné, Senec
D1 Prešov západ – Prešov juh
Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Rekonš.a dobudov.poľných ciest, Bodiná
Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
STRABAG s.r.o.Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
TIP Lužianky
I/16 Most Lučenec
Križovatka Blatné, Senec
Inžinierske stavby, a.s.R 2 Ruskovce – Pravotice
Cesty Nitra, a.s. R1 Nová Baňa
NDS – oprava R1
LC – Harvelka
Trenčín – Karpatská ul.
Nováky
Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Corsán – Corviam ConstruccionRýchlostná cesta R2 Zvolen – východ Pstruša
EUROVIA SK, a.s. D1 Prešov západ – Prešov juh
Križovatka Blatné, Senec
EUROVIA CSD1 Prešov – mosty
Stavebná činnosť Jágerský s.r.o.Strategický park Jaguár Land Rover Nitra
Geosoul, s.r.o.Bojná – kanalizácia
Doprastav Asfalt, a.s.Križovatka Blatné, Senec

ROK 2016

OdberateľStavba
Doprastav, a.s.D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
D1 Fričovce – Svinia, Chminianska Nová Ves
Priemyselný park Drážovce 
Križovatka Blatné, Senec
PPO v lesoch pri Jánovej Lehote
Lamačská brána, III.a IV.etapa Bratislava – Devínska Nová Ves
Preložka cesty I/68 Prešov
VÁHOSTAV – SK a.s.D3 Svrčinovec – Skalité, západný portál tunela
STRABAG s.r.o.Volkswagen Bratislava
Realizácia spoloč.zariadení a opatrení v obvode PPÚ Hrušov
Zlepšenie protipož.infraštruktúry Poniky
PPO v lesoch pri Jánovej Lehote
Lesná cesta Sitárka Rigáč, rekonštrukcia
D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
Inžinierske stavby, a.s.R 2 Ruskovce – Pravotice
Cesty Nitra, a.s. Bratislava – Južné mesto
Trenčín – J.Zemana
Mestské komunikácie Olbrachtová
Corsán – Corviam ConstruccionRýchlostná cesta R2 Zvolen – východ Pstruša
EUROVIA SK, a.s. Revital.na cestách II.a III.tr. Vysoká pri Morave
Stavebná činnosť Jágerský s.r.o. D3 Svrčinovec – Skalité, Portály tunela Poľana
ROCK – BUILD s.r.o.Volkswagen Bratislava

ROK 2015

OdberateľStavba
Doprastav, a.s.D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
D1 Fričovce – Svinia, Chminianska Nová Ves
R2 Pstruša – Kriváň
Priemyselný park Drážovce 
Križovatka Blatné, Senec
Rekonštrukcia cesty III/06815 Prešov, Kuzmányho ul.
Rekonštrukcia  cesty I/67 Vernár.Tiesňava – Hranovnícke Pleso
D3 Svrčinovec – Skalité
Dialničný privádzač Nová Polhora
Kragujevská 11, Žilina
Križovatka D1 Senec
Rekonštrukcia cesty I/77 Smilno-Svidník
VÁHOSTAV – SK a.s.D1 Dubná Skala – Turany
STRABAG s.r.o.Staveb.bezpeč.opatrenia na cestách I.tr.v BBSK
D1 Fričovce – Svinia, Chminianska Nová Ves
Inžinierske stavby, a.s.R 2 Ruskovce – Pravotice
obec Leváre
Martin – obchvat
Cesty Nitra, a.s. Tlmače , OS Rybník
Križovatka Dvory nad Žitavou
Pečiváreň Sereď
Bekaert – Hlohovec
Trenčín – mestské komunikácie, ul.Zlatovská
Zosuv Trenčianske Mitice
Mníchovská Lehota pri Trenčíne
HBH, a.s.Rybia farma Handlová
DÚHA, as. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – staničné námestie
Doprastav Asfalt, a.s.Revitalizácia centrál.mestskej zóny Bardejov
Dubnica
R1 Zvolen – Banská Bystrica
Doprastav EXPORT s.r.o.D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
D3 Svrčinovec – Skalité, obec Čierne
R2 Pstruša – Kriváň
ViOn a.s.HTÚ pre novostavbu haly H3a Volkswagen Bratislava
Corsán – Corviam Construccion Rýchlostná cesta R2 Zvolen – východ Pstruša

ROK 2014

OdberateľStavba
Doprastav, a.s.Lamačská brána, III.a IV.etapa Bratislava – Devínska Nová Ves
D1 Fričovce – Svinia
Veľkoplošná oprava D1 Senec – Trnava
R2 Pstruša – Kriváň
I/72 Tisovec – Zbojská
Chminianska Nová Ves – areál VAZ
Elim.bezp.rizík na cestách I.tr.- región Košice, Prešov
D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka
Križovatka Blatné, Senec
EUROVIA SK, a.s.Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi
VÁHOSTAV – SK a.s.D1 Dubná Skala – Turany
D1 Ivachnová – Hubová
SPOJSTAV spol.s r.o.Horný Zemplín rekonš.I/15 – Sedliská –  Holčíkovce (Domaša)
STRABAG s.r.o.Cesta I/75 Galanta -obchvat
Rýchl.cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Chmiňany
HASTRA s.r.o.D1 Fričovce – Svinia
Inžinierske stavby, a.s.R 2 Ruskovce – Pravotice
Horný Zemplín
BÖGL a KRÝSL kom.spol. D1 Jánovce – Jablonov, I.úsek
Cesty Nitra, a.s. Tlmače , OS Rybník
Valkovňa – Pusté Pole
Horný Vadičov
NDS Čadca
Trenčín – mestské komunikácie, ul.Zlatovská
I/75 Šaľa – Tek.Lužany
OHL ŽS SK, a.s. D1 Ivachnová – Hubová
HBH, a.s.Rybia farma Handlová